Mój Prąd - państwowy program wsparcia

Popularność paneli fotowoltaicznych rośnie w Polsce już od dłuższego czasu. Duża w tym zasługa dotacji, które można uzyskać na realizację tego rodzaju inwestycji. Pozwalają one bowiem znacząco obniżyć koszty takiego przedsięwzięcia. Jak zatem można uzyskać dotację na panele fotowoltaiczne?

Program Mój Prąd ma na celu upowszechnienie rozwiązania, jakim jest fotowoltaika. Dotacje dla osób fizycznych, które można uzyskać w jego ramach, pozwalają na obniżenie kosztów związanych z inwestycją w czystą energię.

Z założenia program ten ma stanowić impuls do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Wsparcie, które można uzyskać to 5 tysięcy złotych, co w wielu przypadkach stanowi około 30% wartości inwestycji. Dzięki temu montaż instalacji fotowoltaicznej może zwrócić się jeszcze szybciej, co sprawia, że całe przedsięwzięcie staje się jeszcze bardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestora.

Wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika. Dotacje mają z całą pewnością w tym swoją zasługę. Można je otrzymać na szczeblu regionalnym, jednakże potrzebne jest spełnienie pewnych wymogów formalnych. Nie są to jednak bardzo skomplikowane elementy. 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby uzyskać dofinansowanie, należy przede wszystkim przygotować wniosek. Rządowy program Mój Prąd wymaga minimum formalności, a wszystko można załatwić online. Do wniosku potrzebne więc będą zeskanowane wersje następujących dokumentów:

faktura za dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej;

dowód opłacenia faktury albo oświadczenie o dokonanej wpłacie;

zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;

oświadczenie inwestora o samodzielnym montażu instalacji (jeżeli posiada on wymagane kwalifikacje);

pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa inna osoba w imieniu inwestora będącego osobą fizyczną).

Aby złożyć te dokumenty, potrzebny jest profil zaufany albo e-dowód. Od 31 marca 2020 roku wnioski można bowiem składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Co dalej?

Jakie są kolejne kroki w programie Mój Prąd? Dofinansowanie można uzyskać po zalogowaniu się na stronie GOV.pl. Następnie należy wybrać w panelu e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Dalej system poprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Należy nacisnąć "Złóż wniosek" i zalogować się za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu. Następnie trzeba wypełnić wszystkie pola formularza oraz zamieścić załączniki i podpisać je w sposób elektroniczny. Ostatnim etapem jest wysłanie dokumentów. Gdyby okazało się, że występują jakieś braki, których konieczne jest uzupełnienie, wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony. Jak już wspomnieliśmy, każdego roku fotowoltaika zyskuje w naszym kraju kolejnych fanów i użytkowników, a dofinansowanie do instalacji ma tutaj niemałe znaczenie. Montaż instalacji to wciąż bowiem duży wydatek, na który niektórzy nie mogą sobie pozwolić. Dzięki wsparciu ze strony państwa panele fotowoltaiczne stają się znacznie bardziej przystępne.